SEGAF Nyhedsbrev
December 2019
DSO 2020, Møde med DGU, EM 2020, Vinter Tour 3, Øst


Danish Senior Open 2020

DSO 2020 spilles på Simon's Golf Club

Brikkerne er nu faldet på plads, og vi har landet en aftale med Simon's Golf Club om afvikling af DSO den 23.-25. juli 2020.

Bestyrelsen har den intention at DSO afvikles på skiftende baner i Danmark, så efter 2 spændende og udfordrende år på Scandinavian fandt vi, at det var tid til et skifte.
Vi takker Scandinavian for en super velplejet bane og for et forbilledligt samarbejde, og vi håber, at vi om nogle år kan vende tilbage.

Reserver dagene - den 23.-25. juli - allerede nu. Vi vender tilbage i det nye år med yderligere info, i god tid inden matchen sættes op i Golfbox.

DGU-SEGAF møde

Evaluering af 2019 sæsonen!  

Møde med DGU!

Bestyrelsen, repræsenteret ved Henrik Johansen og Lars Remvig, har den 13. november haft det årlige evalueringsmøde med DGU, som var repræsenteret ved Jonas Meyer Jensen (udviklings- og turneringschef), Claus Mølholm (eliteansvarlig), Thomas Hartwich (turneringskoordinator).
Med udgangspunkt i HJ’s resumé af året, blev diverse emner drøftet, bl.a.:
1. Tidspunkt for ”opdatering” af ranglister. Da ranglister bruges som udtagelseskriterie til DM, er det vigtigt, at det kun er spillere, der opfylder kriteriet for at komme på listen, der optræder på den, når man udtager feltet til DM. DGU ville finde frem til en løsning der kan gælde for alle mesterskaberne.
2. Forårsaget af, at der havde været mange på venteliste for at deltage i DM for seniorer, havde DGU overvejelser om, at lade seniorerne spille DM på én bane og veteran- og superveteran DM samtidigt på en anden bane. DGU vil analysere sæsonen 2020 og så vende tilbage.
3. SEGAF opfordrede til, at det, som godtaget i DM turneringen for hold, blev tilladt (mod fremvisning af lægeattest) at bruge buggy i de individuelle DGU turneringer for Veteraner og Superveteraner. DGU ville tage spørgsmålet op på næste møde med turneringsudvalget.
4. SEGAF bragte problematikken op med de få kvindelige elite spillere i senior-/veteran-/superveteran klasserne. Forslag fra SEGAF's side om at nedsætte aldersgrænserne for dame seniorer til 45 år – og så fremdeles – for at se om det ville bringe flere piger i spil, ville ud fra de tal, som DGU kunne trække ud af deres database, desværre ikke have nogen effekt.
Der udspandt sig herefter en længere diskussion omkring divisions kampene, herunder om antallet af singler og foursomes og sammensætningen af disse samt pointgivningen. DGU pointerede, at en evt. ændring meget afhang af holdningen i klubberne. Efter sæsonafslutningen ville man evaluere og sende forespørgsel ud til klubberne.
5. SEGAF foreslog indførelse af seedning i holdturneringen – i hvert fald i 1. division – så årets puljevindere ikke blev sat i samme pulje det følgende år. DGU ville overveje det.
6. M.h.t. EM 2020 var det fortsat uafklaret hvor hold turneringen skulle afvikles.
Sidste nyt!
Efter mødet har DGU oplyst at såvel individuelt EM som hold EM nu er på plads. 
Individuelt EM spilles den 11.-13. juni på Woodhall Spa Golf Club, England:
Og EM for senior hold spilles 1.-5. september på Diamonds GC, Østrig:

Vinter Tour 3, Øst

Så blev 3. og sidste afdeling af SEGAF's Vinter Tour Øst afviklet. Endnu engang kunne vi glæde os over "fuldt hus" og en for årstiden særdeles veltrimmet bane og et imødekommende personale. Stor tak til Ledreborg Palace Golf!
Følgende kunne glæde sig over en god runde og henholdsvis 3, 2 og 1 flaske rødvin:

Brutto rækken:
Peter Bjulf Gindrup: 71 slag
Tony Jensen: 75 slag
Carsten Brandt: 75 slag

Netto Rækken:
René Dünweber: 70 slag
Christian Langkilde: 73 slag
Michael Schmidt: 74 slag

Bestyrelsen glæder sig over den gode opbakning, der har været til Vinter Tour Øst, men ser med nogen bekymring på, at initiativet ikke blev modtaget lige så positivt i Vest.

"EM-revanche på Rungsted"
Spil Rungsted på Trackman's golf simulator

Oplev den sidste opdaterede version af Trackman's system,
som giver dig en flot teknisk og visionel oplevelse.
 
Via Trackman kan vi spille Rungsted, og vi spiller slagspils match
søndag den 8. december kl. 8.00 - 12.00!
Matchen er åben for alle SEGAF medlemmer, maks. handikap 15
og maks. 24 deltagere, med 4 spillere i hver boks.
Der spilles såvel brutto som netto, dog således at
nummer 1-3 i brutto rækken udgår af netto rækken.
Match fee 240 kr.


SEGAF byder efter matchen på en øl/vand og 3 stk. smørrebrød!

Tilmelding her (først til mølle):
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={4E5BA52D-2166-4FD0-A6B9-705D3743A935}&language=1030#/competition/2202482/players

NB! Sidste tilmelding er søndag den 1. december! Ved færre end 16 spillere aflyses arrangementet.
Håber at vi ses i
Simgolf,
Grøndalscentret,
Hvidkildevej 64,
2400 Kbhvn. N.
Der lunt og hyggeligt og ingen vind - i lokalet - mens det muligvis blæser, regner, hagler eller sneer udendørs.
Så gør dig klar til at spille i sommerbuks og polo.

Ledreborg Palace Golf tilbud

Vinter medlemsskab på Ledreborg Palace Golf!
SEGAF har modtaget følgende tilbud fra Ledreborg Palace Golf:

"Vi vil tilbyde alle medlemmer af SEGAF et særligt vintermedlemskab, hvis I kan samle minimum 15 spillere: Ubegrænset spil fra d. 1. december 2019 - 15. marts 2020;
Pris kr.
1.500,- pr. deltager.
Tilbuddet sendes kun til ganske få klubber og gives nu også til jeres medlemmer.
Interesserede kan tilmelde sig allerede nu og frem til d. 1. december.
Hvis der kommer en spiller efter d. 1. december (f.eks. 5. januar), så er prisen den samme."

Interesserede kan tilmelde sig via følgende link:
https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={4E5BA52D-2166-4FD0-A6B9-705D3743A935}&language=1030#/competition/2210156/info

Såfremt linket ikke virker, så kopier det og sæt det ind i din browser.

Kontingent 2020 !
Kære venner, I kan nu indbetale kontingent for 2020 og dermed støtte op om SEGAF. Jo flere vi er, des større indflydelse får vi!
Link: https://www.golfbox.dk/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected={4E5BA52D-2166-4FD0-A6B9-705D3743A935}&language=1030#/competition/2194233/players 

Sent for Free via MPZMail
Start sending beautiful campaigns in seconds.
Try MPZMail FREE